Dokument otwiera się w formacie PDF

 

Regulamin- w formacie PDF.

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2023/2024

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

31.08.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

4.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

15.09.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

zgodnie z harmonogramem WDN

Szkolenia członków Rady Pedagogicznej

Do 22.09.2023

Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach – wybór trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

24.09.2023 godzina 10.00

Zebranie Rady Rodziców

12.10.2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14.12.2023

Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy piąte technikum                   i 3 semestrów 2BS2

15.12.2023

Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach piątych technikum               i 3 semestrach 2BS2

23.12 - 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

14.12.2023

Dzień otwarty dla rodziców

9.01.2024

Egzamin zawodowy – część praktyczna

10.01.2024

Egzamin zawodowy – część pisemna

18.01.2024

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.01 – 04.02.2024

Ferie zimowe

7.02.2024

Posiedzenie Rady Pedagogicznej, podsumowanie I półrocza

11; 12; 13.03.2024

Rekolekcje wielkopostne

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych

28.03.2024 – 2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

najpóźniej 3 tygodnie przed
radą klasyfikacyjną (do 03.04.2024)

Zebrania z rodzicami uczniów klas V Technikum

23.04.2024

Klasyfikacja klas V Technikum i IV semestrów 2BS2

26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego klas V Technikum i IV semestrów 2BS2

7.05 - 25.05.2024

Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2023/2024

najpóźniej 3 tygodnie przed

radą klasyfikacyjną (do  28.05.2023)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - IV Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

15.05.2024

Dzień otwarty dla rodziców

6.06.2024 i 10.06.2024

Egzamin zawodowy – część praktyczna

7.06.2024

Egzamin zawodowy – część pisemna

18.06.2024

Klasyfikacja klas I - IV Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

20.06.2024

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2023/2024

21.06.2024

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

Czerwiec – lipiec 2024

Rekrutacja do klas I

26.08 – 28.08.2024

Egzaminy poprawkowe

30.08.2024 godzina 10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

9.01.2024 wtorek – egzamin zawodowy część praktyczna

10.01.2024 środa – egzamin zawodowy część pisemna

2.05.2024 czwartek – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

6.05.2024 poniedziałek – święta prawosławne

7.05.2024 wtorek – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

8.05.2024 środa – pisemny egzamin maturalny z matematyki

9.05.2024 czwartek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

31.05.2024 piątek – dzień po Bożym Ciele

6.06.2024 czwartek – egzamin zawodowy część praktyczna

7.06.2024 piątek – egzamin zawodowy część pisemna

Regulamin wycieczek szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

pobierz (PDF)