Poniżej znajdują się przykładowe listy uczniów które należy wypełnić wg własnego zapotrzebowania na dyplomy.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.zsg.bialystok.pl 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

W załączeniu procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii Covid-19: