1. Marek Józefowicz (dyrektor)- wychowanie fizyczne
 2. Barbara Sawicka (wicedyrektor CKZ)- pracownia sporządzania potraw i napojów
 3. Błażej Siwiec (wicedyrektor)- wychowanie fizyczne
 4. Jolanta Żurawska (wicedyrektor)- pracownia sporządzania potraw i napojów
 5. Agnieszka Januszkiewicz (kierownik produkcji CKZ)- pracownia sporządzania potraw i napojów
 6. Beata Adamczyk- zajęcia rewalidacyjne
 7. Anna Antoniak - bezpieczeństwo i higiena pracy, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, wyposażenie zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, bezpieczeństwo żywności
 8. Helena Barszczewska- pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia cukiernicza, pracownia usług gastronomicznych, pracownia obsługi kelnerskiej, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, praktyka zawodowa w CKZ
 9. Maria Bazylewicz-Radio- pracownia planowania usług gastronomicznych, usługi gastronomiczne, rozliczanie usług gastronomicznych, obsługa konsumenta
 10. Elżbieta Borawska- geografia, geografia rozszerzona
 11. Maria Brańska- religia
 12. Wojciech Brański- historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
 13. Irena Charytoniuk- chemia, chemia rozszerzona, doradztwo zawodowe
 14. Anna Choruży- religia
 15. Katarzyna Chyża- wychowanie fizyczne
 16. Anna Czyżewska- matematyka, matematyka rozszerzona, biologia
 17. Małgorzata  Daniłowicz- pracownia sporządzania potraw i napojów
 18. Zbigniew Duczkowski- pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych, podstawy gastronomii, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 19. Bożena  Dziarnowska- pracownia obsługi konsumenta, pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia usług gastronomicznych, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych
 20. Helena Fiedorowicz-Chodnicka- pracownia usług gastronomicznych, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 21. Magdalena  Gierasimczuk- matematyka, matematyka rozszerzona, działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 22. Joanna Gudowska- technologia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych
 23. Barbara Hryniewicz- język polski
 24. Natalia Hryniewicz – język polski
 25. Andrzej Iwaniuk- matematyka, matematyka rozszerzona, informatyka
 26. Radosław Jasiński- język polski
 27. Adam Kaczanowski- język niemiecki, język rosyjski
 28. Renata Karecka-Sebastianiuk- zajęcia praktyczne
 29. Piotr Koda- plastyka
 30. Krystyna  Kołodko- zajęcia praktyczne, pracownia technologii gastronomicznej
 31. Danuta Korolczuk- pracownia sporządzania potraw i napojów, technologie wyrobów cukierniczych, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 32. Izabela Kowalska-Dolatowska- język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy, język angielski zawodowy w gastronomii
 33. Małgorzata Kryszeń- pracownia technologii gastronomicznej, pracownia cukiernicza, praktyka zawodowa w CKZ, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia usług gastronomicznych
 34. Monika Krzyżaniak- język angielski
 35. Maciej Kułak- obowiązki bibliotekarza
 36. Joanna Kurszel- obowiązki bibliotekarza
 37. Ewa Kwaśniewska- pracownia sporządzania potraw i napojów, pracownia planowania żywienia, technologie produkcji cukierniczej, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna
 38. Wioletta Leżanka- wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, technologie wyrobów cukierniczych
 39. Joanna Łotko- biologia, biologia rozszerzona
 40. Elżbieta Łupińska - technologia gastronomiczna, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia sporządzania potraw i napojów
 41. Danuta Michalczuk- język rosyjski, język niemiecki, wiedza o kulturze, informatyka
 42. Anna Modzelewska- pracownia sporządzania potraw i napojów, Praktyka zawodowa w CKZ
 43. Alicja Nelke- | URLOP | język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy w gastronomii, język angielski zawodowy w cukiernictwie
 44. Krystyna Niemołocznow- technologia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia planowania żywienia, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, wyposażenie zakładów cukierniczych, podstawy gastronomii, pracownia obsługi kelnerskiej
 45. Zofia Niewińska- zajęcia praktyczne
 46. Monika Nizik- język niemiecki, język rosyjski
 47. Andrzej Nocny- wychowanie fizyczne
 48. Arkadiusz Noskowicz- Informatyka, podstawy przedsiębiorczości
 49. Agnieszka Okuniewska- obowiązki pedagoga
 50. Ewa Olendzka- podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w gastronomii, pracownia usług gastronomicznych, działalność gospodarcza w cukiernictwie, usługi gastronomiczne
 51. Elżbieta Olszewska- technologie produkcji cukierniczej, technologia gastronomiczna
 52. Daniela Perkowska- język polski
 53. Jan Perkowski- obowiązki psychologa, język polski
 54. Urszula Pilcicka- język polski
 55. Katarzyna Piontkowska- zajęcia praktyczne, pracownia technologii gastronomicznej
 56. Krzysztof Piskorz- wychowanie fizyczne
 57. Anna Pruszyńska-Walczuk- historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
 58. Agnieszka Rybak- technologia gastronomiczna, pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów
 59. Irena Sakowicz- pracownia sporządzania potraw i napojów, zajęcia praktyczne, technologia gastronomiczna, pracownia technologii gastronomicznej, pracownia sporządzania potraw i napojów
 60. Anna Samborska- pracownia technologii gastronomicznej, praktyka zawodowa w CKZ, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów
 61. Zofia Szekalska- matematyka, matematyka rozszerzona
 62. Joanna Szydłowska- religia, zajęcia rewalidacyjne 
 63. Paula Karolina Szyszko- usługi gastronomiczne, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia usług gastronomicznych, pracownia planowania żywienia, technologia gastronomiczna
 64. Joanna Średzińska- język angielski, języka angielski rozszerzony, język angielski zawodowy, język angielski zawodowy w gastronomii
 65. Agnieszka Świercz- pracownia usług gastronomicznych, pracownia sporządzania potraw i napojów, praktyka z zajęć zawodowych praktycznych, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa w CKZ
 66. Izabela Tarasiuk- matematyka, matematyka rozszerzona
 67. Izabela Toruńska- język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy w gastronomii, język angielski zawodowy w cukiernictwie
 68. Edyta Turel- biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 69. Elżbieta Wasiluk- język angielski
 70. Sylwester Właszczuk- wychowanie fizyczne
 71. Joanna Włostowska- obowiązki nauczyciela wspomagającego, zajęcia rewalidacyjne
 72. Barbara Wysocka- założenie i prowadzenie firmy, usługi gastronomiczne, pracownia usług gastronomicznych, podstawy przedsiębiorczości
 73. Wojciech Panasewicz- fizyka
 74. Grażyna Zawadzka- usługi gastronomiczne, technologia gastronomiczna, podstawy gastronomii, obsługa kelnerska, obsługa konsumenta
 75. Wiesław Zujko- wychowanie fizyczne
 76. Anna Żmieńko- działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia praktyczne
 77. Marek Żuk- pracownia planowania żywienia, pracownia usług gastronomicznych, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, podstawy gastronomii, obsługa kelnerska, podstawy gastronomii, technologia gastronomiczna, działania wynikające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 78. Beata Żukowska- religia