Kalendarz organizacji roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 

30.08.2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

1.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

15.09.2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

zgodnie z harmonogramem WDN

Szkolenia członków Rady Pedagogicznej

Do 30.09.2021

Do 8.10.2021

Zebrania z rodzicami klas pierwszych – wybór trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach – wybór j/w

03.10.2021 godzina 10.00

Zebranie Rady Rodziców

13.10.2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

9.12.2021

Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy czwarte technikum i klasa 2BS2

10.12.2021

Zakończenie zajęć w pierwszym półroczu w klasach czwartych technikum i klasie 2BS2

23.12 - 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

16.12.2021

Dzień otwarty dla rodziców

10.01.2022

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

11.01.2022

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

20.01.2022

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze

24.01 – 06.02.2022

Ferie zimowe

10.02.2022

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze

28, 29, 30.03.2022

Rekolekcje wielkopostne

14.04.2021 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

najpóźniej 3 tygodnie przed
radą klasyfikacyjną (do 06.04.2022)

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV TG

26.04.2022

Klasyfikacja klas IV TG i klasy 2BS2

29.04.2022

Zakończenie roku szkolnego klas IV TG i klasy 2BS2

4.05 - 20.05.2022

Egzamin maturalny w sesji wiosennej roku szkolnego 2021/2022

najpóźniej 3 tygodnie przed

radą klasyfikacyjną (do  31.05.2022)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III TG i Branżowej Szkoły I stopnia

18.05.2022

Dzień otwarty dla rodziców

21.06.2022

 Klasyfikacja klas I - III TG i Branżowej Szkoły I i II Stopnia

03.06.2022

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

23.06.2022

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2021/2022

24.06.2022

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

Czerwiec 2022

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wykonanie

Czerwiec – lipiec 2022

Rekrutacja do klas I

26.08 – 30.08.2022

Egzaminy poprawkowe

31.08.2022 godzina 10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 

10.01.2022 poniedziałek- część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

11.01.2022 wtorek- część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

4 maja 2022 środa –pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2022 czwartek  – pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2022 piątek – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

3 czerwca 2022 wtorek– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna)

Poniżej znajdują się przykładowe listy uczniów które należy wypełnić wg własnego zapotrzebowania na dyplomy.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.zsg.bialystok.pl 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.