Klauzula informacyjna– dane dzieci

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
 3.  dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
 4.  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.


Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
 4. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6.  dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania do szkoły;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych ucznia/słuchacza oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.