Kalendarz organizacji roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 zostanie udostępniony w połowie września

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022