Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku informuje, iż zostało zawarte porozumienie z Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów naszej szkoły, finansowanych ze środków publicznych.
Gabinet stomatologiczny mieści się w Białymstoku przy ulicy Witosa 15B gabinet 3, tel. kontaktowy - 85 651 10 01

W związku z tym zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. Uczniowie niepełnoletni zgłaszają się do gabinetu z rodzicami, uczniowie pełnoletni samodzielnie.

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.