Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 są zamieszczone na stronie OKE Łomża Informacje dotyczące harmonogramu egzaminów ustnych i sal na egzamin pisemny dostępne są w sekretariacie szkoły

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • z języka polskiego i matematyki odbędzie się w czytelni szkolnej
  • z języka angielskiego w Sali 204

Początek egzaminów o godzinie 9.00

Na egzamin należy się zgłosić o godzinie 8.30 z dowodem tożsamości

Do Sali egzaminacyjnej można wnieść tylko pomoce określone w komunikacie dyrektora CKE i małą butelkę wody najlepiej niegazowanej