Zapraszamy do składania ofert. Poniżej ogłoszenie, specyfikacja oraz załączniki:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00427228/01 z dnia 2022-11-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych - 2023 rok

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 ,

15-702 Białystok

ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych z przeznaczeniem na dwa automaty sprzedające (vendingowe).       

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2022 rok