STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU | Tekst jednolity | Białystok 2022 | PDF

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 4 W BIAŁYMSTOKU | Tekst jednolity | Białystok 2022 | PDF

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 3 W BIAŁYMSTOKU | Tekst jednolity | Białystok 2022 | PDF