Statut

Zespołu Szkół Gastronomicznych

w Białymstoku

- od 30.11.2017r. wraz z nowelizacją z 29.11.2019 oraz 01.09.2020

>>> /pdf/ <<<