W dniu 22 maja 2023 roku, odbyło się spotkanie młodzieży z klasy IZAP wraz z Panią Barbarą Wysocką w Hotelu Royal w Białymstoku, z absolwentem Zespołu Szkół Gastronomicznych- Pawłem Zawadzkim.

Pani Katarzyna Gieńko, to niewątpliwie kobieta sukcesu!

Jest wspaniałą, serdeczną i uśmiechniętą osobą, absolwentką naszej szkoły. Znajomość branży gastronomicznej, wieloletnie doświadczenie, otwartość na nowe wyzwania sprawiła, że pani Katarzyna obecnie przekazuje swoją wiedzę i umiejętności młodzieży w naszej szkole.

1 

W dniu 7.03.2023 roku odbyło się spotkanie uczniów z klasy 2BSG technik żywienia i usług gastronomicznych z absolwentem Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Dawidem Siniło.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była pani Barbara Wysocka.

Główny cel:

  • motywacja młodzieży do nauki i pracy,
  • poznawanie ścieżek kariery zawodowej naszych absolwentów i ich losów,
  • pogłębienie praktycznej wiedzy z branży gastronomicznej,
  • rozszerzenie umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • nawiązywanie kontaktów społecznych.