Tytułowych 11-stu to bohaterowie niepodległej Polski, którzy przyczynili się do tego, że Białystok stał się wolny po 123 latach, a właściwie  124 zniewolenia będącego następstwem III rozbioru z  roku 1795. Jest to także temat muzealnych warsztatów przeprowadzonych przez Muzeum Wojska w Białymstoku mających na celu przybliżenie tej tematyki młodzieży białostockich szkól średnich.

Galeria.

Sygnały alarmowe.

Jednym z laureatów tegorocznej edycji miejskiego konkursu historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” jest uczeń klasy I THP Patryk Baranowski, który zajął III miejsce w kategorii: prezentacja multimedialna.