Zachęcamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z logicznego myślenia organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM.

Zajęcia będą odbywały się co tydzień we środy o godzinie 17.30 zdalnie na platformie ZOOM i będą trwały 90 minut.
 
Pierwsze zajęcia już 21 kwietnia 2021 r.
 
Kółko będzie prowadził 
Pan Rajmund Stasiewicz
 
UWAGA: Nie jest to przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych, matury itp. Zajęcia mają na celu pobudzenie uczestników do logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie lub układanie zagadek, łamigłówek, rebusów i gry.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Liczba miejsc mocno ograniczona (max 25 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zgłoszenia powinien dokonać rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego lub uczestnik pełnoletni poprzez formularz elektroniczny
 
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgoda na włączanie kamery na początku i końcu zajęć oraz w innym czasie wskazanym przez prowadzącego.
 
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY
nauczyciele matematyki
oraz
Zespół Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM