Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski. Uczestnicy otrzymają całkowicie darmowe kursy, dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych.

Kursy odbywać się będą w formule zdalnej. Możliwy jest udział zarówno grupowy (np. całe klasy), jak i pojedynczych osób.

Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu.Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką i zwieńczone zostaną
uzyskaniem imiennych certyfikatów.Tematyka kursów w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości:

1. ekonomia eksperymentalna (warsztaty)

2. przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, krytyczne myślenie i
obeznanie się z zagadnieniami finansowymi


Tematyka kursów w zakresie języka angielskiego:

1. Dwumiesięczny, przygotowujący do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

2. Krótkie, intensywne kursy językowe z zakresu:

a. Literatura i kultura (Język angielski i współczesny świat)
b. Telephoning
c. Emailing vs formal correspondence
d. American vs British English for travelers
e. Word formation
f. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (np. esej)


Jeśli są Państwo wstępnie zainteresowani współpracą w ramach projektu, prosimy o informację zwrotną.

Prześlemy Państwu wówczas ofertę dostępnych kursów (tematyka, zakres, linki do harmonogramów, regulaminów, formularzy rekrutacyjnych itd.).


Prosimy o możliwie szybką decyzję, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.


Z poważaniem
Joanna Pacholska
Krzysztof Kachniarz


--
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój 304

Kursy Języka Angielskiego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo
Kursy Mazowieckiego Uniwersytetu Młodzieżowego:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/
Kursy Ekonomiczne: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/

numer telefonu: 22 55 49 183 lub 22 55 49 186
numer telefonu: 22 55 49 196