Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór dyplomów egzaminów zawodowych z sesji letniej.