Składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wszelkiej pomyślności, optymizmu, sukcesów zawodowych, poczucia ważności z wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów z którymi dzielicie się swoją wiedzą.

Uczniom zaś życzymy radości z sukcesów szkolnych, pogłębiania zainteresowań i poczucia bezpieczeństwa.

Życzy Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski