W dnu 28 września uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach interkulturowych i językowych „Podróż po krajach anglojęzycznych”. Zajęcia prowadziła dr Anna Sańczyk-Cruz. Zaproszenie otrzymaliśmy od Pani Hanny Kościuch ( bardzo dziękujemy). Nasi wychowankowie poznali tajniki języka angielskiego i uczestniczyli w konkursie. Warty odnotowania jest fakt, że w rywalizacji grupowej wygrała nasza szkoła, a dokładnie cztery osoby w składzie:

      Uprzejmie informujemy, że nasz księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o kolejne pozycje książkowe. Otóż z kwartalniku literackiego „Nowy Napis” otrzymaliśmy następujące perełki :

Trudno przecenić ogrom satysfakcji, jaki otrzymujemy w wyniku bezinteresownego wykonywania wartościowych działań. Z pewnością do takich można zaliczyć pracę w bibliotece szkolnej, zostanie tzw. „aktywem bibliotecznym”. Niemniej często wśród młodzieży panuje powszechna opinia o daremnym trudzie w angażowaniu się w życie biblioteki, a „etatowi uczestnicy” bywają postrzegani jako „odmieńcy”.

Trudno przecenić ogrom satysfakcji, jaki otrzymujemy w wyniku bezinteresownego wykonywania wartościowych działań. Z pewnością do takich można zaliczyć pracę w bibliotece szkolnej, zostanie tzw. „aktywem bibliotecznym”. Niemniej często wśród młodzieży panuje powszechna opinia o daremnym trudzie w angażowaniu się w życie biblioteki, a „etatowi uczestnicy” bywają postrzegani jako „odmieńcy”.