Odbiór świadectw maturalnych- 9 lipca od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły.