Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kółku teatralnym.

Zapisy w bibliotece.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach z języka migowego. Zapisy w bibliotece.

Najdroższe są te rzeczy, których za pieniądze kupić się nie da. W związku z tym przesyłamy Wam dobre słowo, które nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydne, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą… Samorząd Uczniowski

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za intensywny udział w Mikołajkach szkolnych. Cieszymy się, że tym razem frekwencja dopisała. Ciężko było wybrać jednego zwycięzcę, dlatego wszyscy zajęliśmy pierwsze miejsce.  Zamieszczamy zdjęcia na pamiątkę, bo jak stwierdził jeden z uczniów: „wspomnienie jest krainą, z której nigdy nie będziemy wygnani”

Samorząd Uczniowski