W tym roku otrzęsiny wyjątkowo trwały cały tydzień. Uczniowie przez 4 dni ubierali się kolorowo, tworzyli plakaty, pisali wiersze, gotowali magiczne potrawy itd. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział.

WSZYSCY BYLIŚCIE (I JESTEŚCIE)- WYJĄTKOWI.

        W dniu 26.10.2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wyniki są następujące:

  • uprawnionych do głosowania – 818 osób
  • oddano głosów - 244, co stanowi niecałe 30% w tym:

   Uroczyście informujemy, że wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się 26.10 ( czwartek) w godzinach 9.00-14.30. Urna wyborcza będzie umieszczona w głównym wejściu -obok automatów. Nad prawidłowym przebiegiem będzie czuwała komisja wyborcza. Prawo do głosowania posiada każdy uczeń szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału, liczymy na dużą frekwencję. 

Samorząd Uczniowski

Uczniowie, którzy chcą kandydować na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą zgłosić ten fakt najpóźniej 9 października. Zapisy w bibliotece szkolnej.

 

Samorząd Uczniowski