W roku 2020 obchodzimy 190 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, drugiego w kolejności wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na ziemiach polskich po utracie niepodległości. Chcąc uczcić to ważne wydarzenie w dziejach naszego kraju został zorganizowany szkolny konkurs historyczny. Wzięło w nim udział 11 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nadsyłając prace w kategorii plastycznej i multimedialnej.

Jury w osobach:
Wojciech Brański – przewodniczący,
Anna Pruszyńska-Walczuk,
Joanna Kurszel,
Arkadiusz Noskowicz,
Maciej Kułak

postanowiło przyznać:

w kategorii plastycznej

I miejsce – Gabriela Iłendo, kl. I THP

II miejsce – Karolina Kulesza, kl. II TFP

III miejsce – Izabela Sawicka,  kl. I THP

w kategorii multimedialnej

I miejsce – Michał Gryc, kl. III TB

II miejsce – Katarzyna Kamieńska, kl. III ZA

III miejsce –Patryk Baranowski, kl. I THP

Poniżej można zapoznać się z nagrodzonymi pracami plastycznymi. Jest też dostępny link do prezentacji Michała Gryca oraz link do prezentacji Katarzyny Kamińskiej zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

Jest to też jedno z działań podjętych w ramach akcji „#Szkoła Pamięta”.

 

Link do prezentacji Michała Gryca, kl. III TB (I miejsce w kategorii multimedialnej):

https://prezi.com/q7vohq1hjffg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Link do prezentacji Katarzyny Kamińskiej

https://www.zsg.bialystok.pl/historia-i-wiedza-o-spoleczenstwie/190-rocznica-wybuchu-powstania-listopadowego

W imieniu organizatorów konkursu Wojciech Brański