W roku 2020 obchodzimy 190 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, drugiego w kolejności wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na ziemiach polskich po utracie niepodległości.

Chciałbym zachęcić czytelników do zapoznania się ze slajdami prezentacji na ten temat przygotowanej przez uczennicę klasy III ZA Katarzynę Kamińską. Prezentacja powstała w związku ze szkolnym konkursem historycznym upamiętniającym to ważne wydarzenie w dziejach naszego kraju. Znalazła ona uznanie w oczach organizatorów konkursu i została nagrodzona II miejscem w kategorii multimedialnej.

Wojciech Brański