1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia
  2. Trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość
  3. Na egzamin można wnieść tylko pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE
  4. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych
  5. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody niegazowanej
  6. Absolwenci z poprzednich lat mogą odebrać kody dostępu do wyników egzaminu w sekretariacie szkoły po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2022

Terminarz egzaminów zawodowych dla uczniów klas III Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2022

• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

• zawodowego (EZ)

• eksternistycznych (EE).

Dokument do przeczytania/pobrania w formacie PDF (kliknij TUTAJ)

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

 Informacje dla zdającego egzamin w formule 2017

 

  • INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  Akty prawne regulujące prawa i obowiązki zdającego 

Terminarz egzaminów zawodowych dla uczniów/absolwentów Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I i II Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji styczeń - luty 2022

 

1. Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2021  (JĘZYK POLSKI PP; JĘZYK ANGIELSKI PP; MATEMATYKA PP)

 

  • WEJŚCIA DO SZKOŁY
    • WEJŚCIE GŁÓWNE – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY NA 1 PIĘTRZE (SALE 104; 105; 106; 107)