Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się  do 27 października 2021 u swojego nauczyciela uczącego.

Olimpiada odbędzie się 04 listopada na 3 godzinie lekcyjnej w sali nr 12.

Poniżej udostępniamy linki z testami z poprzednich edycji. (https://oja.wsjo.pl/informacje)

https://oja.wsjo.pl/wp-content/uploads/2017/05/41_oja_etap_szkolny_test.pdf

https://oja.wsjo.pl/wp-content/uploads/2015/10/39_oja_etap_szkolny_test.pdf

https://oja.wsjo.pl/wp-content/uploads/2015/10/42OJA_etap_szkolny_test.pdf

Nauczyciele języka angielskiego

Zapraszamy Nauczycieli do  VIII edycji ogólnopolskich olimpiad skierowanych do uczniów szkoły średniej:

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im Stanisława Jopka organizowanym przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Filmowym pn."Pszczoła w obiektywie". Termin nadsyłania prac – 25 czerwca 2021 roku.