W roku szkolnym 2022/23  tematyka wiodąca to „Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady www.owoz.pl oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Etap szkolny odbędzie się w II dekadzie października 2022 r.

W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie technikum, branżowej szkoły I i II stopnia.

Od bieżącego roku szkolnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku  został powołany Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu tak więc eliminacje okręgowe odbędą się również w naszej szkole.

Etap okręgowy 02 grudnia 2022 r.

Etap centralny 22-24 marca 2023 r.

Finaliści i laureaci Olimpiady  zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego

(kucharz, technik usług kelnerskich,  technik żywienia i usług gastronomicznych).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady www.owoz.pl oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.