gora patroni2

Finał konkursu odbędzie się 11 marca  2024r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Konkurs obejmuje trzy konkurencje: kulinarną, kelnerską i cukierniczą. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego.

Dyrekcja i Nauczyciele ZSG w Białymstoku

konk2024