Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu odbędą się 16.10.2023 r. o godzinie 12.30 w sali 117.

W roku szkolnym 2023/24 tematyka wiodąca Olimpiady to „Mięso i przetwory mięsne - technologia i zastosowanie w żywieniu”.

W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia.

Zachęcamy do udziału i prosimy o zgłaszanie się do dnia 12.10.2023 r. do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Kolejne etapy Olimpiady to:

Etap okręgowy 01 grudnia 2023 r. (zadanie praktyczne) oraz 04 grudnia 2023 r. (test)

Etap centralny 21-23 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady www.owoz.pl oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.