30 listopada 2022 roku miało miejsce podsumowanie II edycji konkursu historycznego „Podlascy Żydzi”. Celami konkursu, którego organizatorem był Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku było:


- zainteresowanie uczniów historią regionalną swojej „Małej Ojczyzny”,
- popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na Podlasiu,
- upamiętnienie 81. rocznicy mordu Żydów na Podlasiu po wkroczeniu wojsk hitlerowskich,
- upamiętnienie dziedzictwa kulturowego i wszelkich śladów materialnych pozostawionych przez Żydów, m.in. cmentarzy, synagog, domów modlitwy, miejsc pamięci, pomników i współczesnych form pamięci,
- zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

Jednym z laureatów konkursu został uczeń kl. III THP Patryk Baranowski, który otrzymał wyróżnienie w kategorii praca literacka. W konkursie brała także uczennica tej klasy Izabela Sawicka, która wykonała prezentację multimedialną. Opiekunem obojga uczniów był Wojciech Brański.

02

03

04

05

Wojciech Brański