Dnia 29 listopada 2022 roku, w naszej szkole odbył się  szkolny  etap konkursu.

 Cel konkursu: Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

 Organizator konkursu:  Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy),

 Współorganizatorami są: szkoły ponadpodstawowe, biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura Bezpieczeństwa”.

Uczestnicy: uczniowie  z klas: ITFP, ITGP, ITHP, ITIP, IITHP, IV TC, IVTD, 1BS2G,1BS2P, 2BS2 ( w sumie 50 osób ), którzy wypełniali test, składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. 

Zwycięzcy etapu szkolnego zakwalifikowani do etapu regionalnego:

Aleksandra Majewska kl. IITHP,

Jakub Kuczyński kl.IVTC

Serdecznie gratulujemy!!! 

Anna Antoniak,  Barbara Wysocka