Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży
i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • I etap Olimpiady (szkolny): 22 listopada 2022 r. godz.13.00
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 7 marca 2023 r.
  • FINAŁ - III etap Olimpiady (ogólnopolski): 14 kwietnia 2023 r.

​​​​​​​

Olimpiada odbywa się w ramach projektu lekcje z ZUS.

  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada    

                                                                  

Koordynator: Barbara Wysocka