Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wszystkimi dokumentami znajduje się na stronie: https://czasnarybe.opolskieryby.pl/

CNR QR (2) (1)

JUNIOR 2023 (1)

JUNIOR 2023 (2) (1)

JUNIOR 2023 (3)

JUNIOR 2023 (4) (1)

JUNIOR 2023 (5)

Produkty obowiązkowe (1)