Szanowni Nauczyciele i uczniowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło listę organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021. Zapraszamy do do udziału w olimpiadach/turniejach zainteresowanych uczniów.

 

Jednocześnie informujemy iż lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikaty.

SPIS

TERMINARZ