Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

          Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.  Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

OKRES NAUKI: 5 lat

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu i gastronomią,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów i żywności,
 • przechowywać żywność,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

 • świadectwo maturalne i kontynuacja nauki na studiach wyższych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

           Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Technikum Gastronomicznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • stołówki szkolne, szpitalne i sanatoryjne,
 • firmy cateringowe,
 • zakłady spożywcze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

STUDIA

      Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.