Technik usług kelnerskich to zawód, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy. Spowodowane jest to rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi oraz organizowaniem przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.

         Praca technika usług kelnerskich polega na profesjonalnej obsłudze konsumentów. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego. Zakres obejmuje m.in. powitanie gości, pomoc w wyborze stolika, przedstawienie menu i udzielenie stosownych informacji odnośnie potraw i napojów będących w karcie, przyjęcie zamówienia i jego realizację zgodnie ze standardami obsługi konsumenta. Do jego zadań należy również przygotowanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego. W swojej pracy stosuje różne metody obsługi np. serwis angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Jego profesjonalizm, przyjazne nastawienie do ludzi, życzliwość i wyrozumiałość przyczyniają się do częstego korzystania gości z usług gastronomicznych. Absolwenci mogą dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach.

OKRES NAUKI: 5 lat

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik usług kelnerskich powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w gastronomii,
 • mają wyobraźnię oraz zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • mają miłą aparycję oraz wysoką kulturę osobistą,
 •  są uprzejmi i cierpliwi,
 • łatwo nawiązują kontakt z ludźmi,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach gastronomicznych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności,
 • posługują się językami obcymi.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,
 • rozliczania usług kelnerskich i gastronomicznych,
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych,
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera,
 • przygotowywania sal okolicznościowych i konferencyjnych do obsługi gości,
 • planowania i sporządzania karty menu,
 • rezerwacji usług gastronomicznych,
 • udzielania informacji gastronomicznej,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • rozliczania usług gastronomicznych i kelnerskich,
 • promocji oraz sprzedaży usług,
 • obsługi konsumenta,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł technika usług kelnerskich,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje:

HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich,

HGT.11.Organizacja usług gastronomicznych,

 • świadectwo maturalne i kontynuacja nauki na studiach wyższych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Technikum Gastronomicznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • kelner,
 • szef obsługi kelnerskiej,
 • barman,
 • organizator usług cateringowych,
 • koordynator ślubny,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie, pensjonaty i domy wczasowe,
 •  zakłady gastronomiczne,
 • centra biznesowe,
 • domy weselne,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

STUDIA

         Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.