Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
Samodoskonalenie nauczycieli Drukuj Email
Wtorek, 08 Luty 2011 23:50

Zespół zadaniowy do spraw opracowania i popularyzacji materiałów do samodoskonalenia proponuje jako lektury -  książki, spisy czasopism i artykułów o następującej tematyce:

(pozycje 3, 4, 5, 6 - opracowania nauczycieli - bibliotekarzy ZSOMS w Białymstoku)

1. Agnieszka Graczyk, Ewa Kiwak - Dzieciństwo bez przemocy - Kampania w bibliotece, Biblioteka w szkole 2011 nr1, s.13

2. NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania, Richard Churches, Roger Terry, Gliwice 2010 

  • Niezastąpiona pomoc dydaktyczna
  •  Efektywne przekazywanie wiedzy
  •  Rozwijanie zdolności i metod wpływania na innych
  • Kontrolowanie własnych emocji i uczuć
  • Wyznaczanie celu i osiąganie pozytywnych wyników
  • Rozszerzanie zakresu stosowanych metod pedagogicznych
  • Podręcznik dla nauczycieli, wykładowców, pedagogów i trenerów.

3. Prawa człowieka, prawa dziecka - POBIERZ(pdf)

4. Budowanie atmosfery w klasie szkolnej - komunikacja interpersonalna - POBIERZ(pdf)

5. Uzależnienia - spis książek i artykułów z czasopism - POBIERZ(pdf)

6. Zadania wychowawcy w profilaktyce zachowań agresywnych - POBIERZ(pdf)

7. Konspekt - Dopalacze – legalne zagrożenie dla każdego! - POBIERZ(doc)

8. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i absencją na zajęciach? - POBIERZ(doc)

9. A. Denst-Sadura, "Jak budować relacje z uczniami" - Głos Nauczycielski 2011, 7-16 lutego, s. 12

10. Narkotyki i narkomania - red. M. Jędrzejko, W. Bożejewicz, Pedagogium, Warszawa 2-007

11. Eckhard Anneegret - AUTOAGRESJA - W.A.B. Warszawa 1998

12. Marek Jędrzejewski - Subkultury a przemoc - Żak, Warszawa 2001

13. Na stronie http://www.wideotekaedukacyjna.pl dostępne są filmy:

287 NARKOTYKI I MÓZG - Real. Christe Carriere
1. KOKAINA I ŚRODKI STYMULUJĄCE - 51 min.
2. OPIOIDY I LEKI USPOKAJAJĄCE od przyjemności do uzależnienia - 50 min
Produkcja 2005

803 SPOŁECZNE ZAGROŻENIA
1. AIDS - PRAWDA LUB LĘK
przenoszenie, objawy, skuteczny lek
Reż. i real. Fiona Connelly - 22 min.
Produkcja 2000    
2. JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED NARKOTYKAMI
Film adresowany do rodziców i do wszystkich ludzi, którzy troszczą się o dobro naszych dzieci.
Real. All Seserronora - 28 min.
Produkcja 1989    
3. NARKOTYKI I MÓZG
tytoń i alkohol, trucizny w wolnej sprzedaży
Real. Christine Carriere
Produkcja 2005 - 50 min.

837 ANOREKSJA
NASZA CÓRKA NIE CHCE JEŚĆ - 49 min.
Reż. Ian Carre
Produkcja 2001

432 ZAGROŻENIA ZDROWIA
1. WOJNY TYTONIOWE - "ZAPALMY" - 47 min.

Reż. Barry Purkis    
2. AIDS - wielkie pieniądze, wielkie kontrowersje - 27 min.
Real. Luc Hermann
Produkcja przed 1990

14. Psychologia ucznia i nauczyciela: podręcznik akademicki, red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011

Spis treści:
1. Psychologia w szkole. Zarys problematyki;
2. Problemy uczniów i ich rozwiązywanie przez nauczycieli;
3. Skuteczne uczenie się w szkole;
4. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole;
5. Adaptacja uczniów do warunków szkoły;
6. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów;
7. Konflikty w środowisku szkolnym;
8. Współpraca szkoły z rodzicami;
9. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikowanie się w procesie edukacji;
10.Integracja uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi;
11. Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym;
12. Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli. 

15. Z ADHD MOŻNA WYGRAĆ. Jak pomóc ludziom cierpiącym na ADHD i inne typy zaburzeń uwagi - Daniel G. Amen

Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) oraz inne odmiany zaburzenia uwagi to problem, z którym borykaliśmy się od zawsze, lecz dopiero niedawno został zdiagnozowany i nazwany. Kłopoty z nauką, agresywność, niemożność usiedzenia w jednym miejscu, odkładanie spraw na później, konfliktowość, trudności w porozumieniu się z innymi ludźmi – to tylko niektóre przejawy owego zaburzenia, dotyczącego zarówno dzieci, jak i dorosłych. Długoletnie badania nad mózgiem, prowadzone techniką obrazowania SPECT w światowej sławy klinikach doktora Daniela G. Amena, dowodzą, że te wszystkie krytykowane zachowania wcale nie wynikają ze złego charakteru danej osoby, lecz mają naturę fizyczną. Ich źródłem jest dysfunkcja określonego obszaru mózgowego, która z powodzeniem MOŻNA WYLECZYĆ.
Książka adresowana jest nie tylko do psychologów i wychowawców, ale także do tych wszystkich, którzy mają już dość
kłopotów związanych z nagannym zachowaniem innych lub własnych niepowodzeń życiowych. A więc jeśli:
• nie zdążasz na czas z wykonywaniem swoich obowiązków;
• źle sypiasz lub cierpisz na depresję;
• twoje dziecko ma kłopoty z nauką albo źle zachowuje się w szkole;
• czujesz nieuzasadnioną agresję lub gniew;
• płacisz odsetki za niezapłacone w terminie rachunki;
• uważasz, że musisz brać narkotyki albo inne używki;
• albo nawet masz kłopoty z prawem;
sięgnij po tę książkę, dowiedz się o przyczynie problemów, skorzystaj z rad autora i uwolnij się wreszcie od uciążliwości
życia kogoś, o kim się mówi, że ma „trudny charakter”.

16. Kiedy wyjście do szkoły jest problemem…

Jeśli obawy przed pójściem do szkoły są czymś poważniejszym niż zwykły strach przed klasówką, u dziecka może rozwijać się fobia szkolna. Czym jest i jak ją odróżnić od fobii społecznej?

Zarówno fobia szkolna, jak i społeczna należą do tej samej kategorii zaburzeń nerwicowych (lękowych), mają zbliżone objawy i mogą współwystępować. Mają jeszcze jeden wspólny aspekt – obie utrudniają dziecku wywiązywanie się z obowiązku szkolnego, stanowią niekiedy barierę nie do pokonania. Ponieważ objawy nie tylko samoistnie nie ustępują, ale też mają tendencję do eskalacji, warto obserwować swoich podopiecznych i... nie wyciągać pochopnych wniosków. Jednym z objawów obu fobii jest bowiem unikanie zajęć szkolnych – poprzez częste choroby lub wagary. W efekcie uczeń czy uczennica zbiera uwagi w dzienniczku, podczas gdy potrzebuje fachowej pomocy.

Fobia szkolna a społeczna

Fobia szkolna to tzw. fobia sytuacyjna dotykająca dzieci i młodzieży szkolnej. Odczuwany w jej wypadku silny lęk powstrzymujący  przed działaniem (np. pójściem do szkoły) może być wywoływany przez samą szkołę, jej atrybuty, a nawet samą rozmowę i myślenie na jej temat. Lęk ten wiąże się nie tyle z budynkiem szkolnym, ile z sytuacjami, które mają w nim miejsce, i może, ale nie musi, wiązać się z osiągnięciami szkolnymi. Sytuacje, które mogą wyzwalać lęk, mogą się wiązać z pisemnymi sprawdzianami wiedzy, koniecznością odpowiadania przy klasie, z kontaktem z rówieśnikami bądź nauczycielem. Przyczyną może być doświadczenie wyśmiewania, wykluczenia, zastraszania bądź przemocy ze strony koleżanek i kolegów, ale także ze strony nauczyciela. Źródła fobii szkolnej mogą się znajdować również poza placówką – kiedy np. rodzice są nadmiernie wymagający w zakresie osiągnięć szkolnych bądź gdy dziecko jest perfekcjonistą i samo sobie zbyt wysoko ustawia poprzeczkę.
(...)
Magdalena Goetz
psycholożka

Więcej - Głos Nauczycielski nr 15 - 10 kwietnia 2013r.

17. Wybrane pozycje dostępne w księgarniach białostockich:

1. Beata Prościak, Szkoła bez agresji, Wyd. Difin S, Warszawa  2013 – cena 52 zł.
2. Jacek Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying  jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży’’, Wyd. GWP, Gdańsk 2012  – cena 25 zł.
3. Red. Jarosław Kordziński, Agresja i przemoc  u młodzieży w szkole’’, Poradnik nauczyciela i dyrektora’’ , Wyd. Werlag- Dashofer , 2011  – cena 104 zł.
4. Praca zbiorowa, Agresja- przemoc- asertywność. Programy profilaktyczno -edukacyjne- z płytą DVD. Wyd. Lissner – Studio, cena 35 zł.
5. Jolanta Maria Wolińska, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny, Wyd UMCS, Lublin 2010- cena 28 zł.
6. Minton  Stefen  James ,  Mona O’moore , Jak opanować przemoc w szkole? , Wyd. WSiP, 2008- seria Vademecum Wychowawcy - cena 40 zł.
7. Monika Zielińska , Jak reagować na agresję uczniów. Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem, Wyd. Harmonia ,2012 – cena 19 zł.
8. Bronisław Urban, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Wyd. naukowe PWN, 2012 – cena 31 zł.
9. Rigby Ken, Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 – cena 39 zł.

Zmieniony: Środa, 29 Maj 2013 13:27