Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Certyfikat Bezpieczeństwa dla ZSG Drukuj Email
Czwartek, 02 Grudzień 2010 13:38
 
 
W roku szkolnym 2009/2010 Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku opracował program prewencyjny - „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”, nad którym patronat objął Wojewoda Podlaski. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego tego programu nastąpiło w październiku 2009r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
 
 
O przyznanie Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa starało się 71 podlaskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Każda szkoła, która wzięła udział w programie musiała przygotować Program Bezpieczeństwa w Szkole zawierający między innymi informacje o placówce, a w szczególności o sposobach radzenia sobie z przypadkami przestępczości wśród uczniów, metodach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, a także zakres współpracy z poradniami i ośrodkami prowadzącymi działalność pomocową. Projekty oceniane były przez specjalną komisję do spraw bezpieczeństwa, w skład której weszli przedstawiciele instytucji współtworzących Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa. Oprócz policji byli nimi Podlaski Urząd Wojewódzki, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 
Komisja na podstawie oceny działalności poszczególnych szkół wyłoniła i nadała 46 podlaskim szkołom Honorowe Certyfikaty Bezpieczeństwa.
 

 
Wśród nagrodzonych szkół znalazł się Zespół Szkół Gastronomicznych. Gala kończąca program prewencyjny odbyła się 19 października 2010r. w Filharmonii Białostockiej.

 

Zmieniony: Piątek, 17 Grudzień 2010 21:33