Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Akcje Wolontariatu Drukuj Email
Wtorek, 23 Listopad 2010 23:04

1. 9.09.2010 - We współpracy ze szkolnym kołem PCK uczestniczyliśmy w kweście "Wyprawka dla zucha", z której pieniądze przeznaczone zostały dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na zakup przyborów szkolnych.

2. 24-25.09.2010 - Odbyła się zbiórka żywności organizowana przez BANK ŻYWNOŚCI pod hasłem "Podziel się posiłkiem". Nasi wolontariusze zbierali żywność i roznosili ulotki informacyjne w Galerii "Kwadrat" w Białymstoku.

3. Od tego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę z Siostrami.
   a. Wolontariusze odprowadzają ze szkoły przy ul. Poleskiej i ul. Rzemieślniczej uczennice do domu "Dobrego Pasterza" przy ul. Mickiewicza 13.
   b. Spędzają czas w świetlicy sióstr Pasterzanek pomagające im w odrabianiu lekcji i organizując zajęcia.

4. 22-23.10.2010 -  obsługiwaliśmy gości i uczestników XVI Finału Konkursu Papieskiego przy kościele św. Rocha w Białymstoku w auli Jana Pawła II

Paulina Bałdyś

 

Zmieniony: Wtorek, 23 Listopad 2010 23:09