Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
Dyrekcja i Nauczyciele Drukuj Email
Poniedziałek, 29 Październik 2007 23:43

Józefowicz Marek   
        Dyrektor, wychowanie fizyczne
Siwiec Błażej
        Wicedyrektor, wychowanie fizyczne
Żurawska Jolanta
        Wicedyrektor, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
        zajęcia praktyczne
Sawicka Barbara                  
        Wicedyrektor CKP, zajęcia praktyczne
Januszkiewicz Agnieszka
        Kierownik ds. produkcji w CKP, zajęcia praktyczne

Antoniak Anna
        wyposażenie techniczne, technika w produkcji cukierniczej,
        wyposażenie zakładów gastronomicznych
Awksietijuk Adrian
        język angielski
Baranowska Jolanta
        wychowawca świetlicy
Barszczewska Helena
        technologia gastronomiczna, zajęcia praktyczne, technologia żywności
Bazylewicz-Radio Maria
        obsługa konsumenta
Borawska Elżbieta
        geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
Brańska Maria
        religia rzymskokatolicka
Brański Wojciech
        historia, wiedza o społeczeństwie
Broź Joanna
        zajęcia praktyczne
Charytoniuk Irena
        chemia
Choruży Anna
        religia prawosławna
Czyżewska Anna
        matematyka
Daniluk Anna
       
geografia 
Daniłowicz Małgorzata
        zajęcia praktyczne
Dąbrowska Grażyna
        język polski
Demianowicz Janina
        nauczyciel - bibliotekarz
Dębicka Alicja
        zajęcia praktyczne
Duczkowski Zbigniew
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia gastronomiczna
Dziarnowska Bożena
        zajęcia praktyczne
Fiedorowicz-Chodnicka Helena
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia gastronomiczna,
        zasady żywienia z technologią gastronomiczna, przedmiot specjalizacyjny
Gierasimczuk Magdalena
        matematyka
Gudowska Joanna
       przedmioty zawodowe
Hryniewicz Barbara

        język polski
Husiatyńska Honorata
        przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne
Iwaniuk Andrzej
        matematyka
Jasiński Radosław
        język polski
Kaczanowski Adam
        język niemiecki
Karecka-Sebastianiuk Renata
        zajęcia praktyczne
Kołodko Krystyna
        zajęcia praktyczne
Korolczuk Danuta
        organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne,
        bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy, technologia produkcji cukierniczej
Kowalska-Dolatowska Izabela
        język angielski
Krzyżaniak Monika
        język angielski
Kułak Maciej
        nauczyciel - bibliotekarz
Kurszel Joanna
        nauczyciel - bibliotekarz
Kwaśniewska Ewa
        podstawy żywienia człowieka, zajęcia praktyczne,
        zasady żywienia z technologią gastronomiczna, zasady żywienia
Leżanka Wioletta

        przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
Łotko Joanna

        biologia, mikrobiologia
Łapińska Aneta
       
Łupińska Elżbieta
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia gastronomiczna
Markowska Małgorzata
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
        zajęcia praktyczne, pracownia gastronomiczna
Mazuruk Marta
        język angielski
Michalczuk Danuta
        język rosyjski, język rosyjski zawodowy
Modzelewska Anna
        zajęcia praktyczne
Nelke Alicja
        język angielski
Niemołocznow Krystyna
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
        pracownia gastronomiczna, zasady żywienia z technologią z gastronomiczną
        pracownia sporządzania potraw i napojów
Nizik Monika
        język niemiecki
Nocny Andrzej
        wychowanie fizyczne
Noskowicz Arkadiusz
        informatyka
Obiedzińska Anna
        chemia
Okuniewska Agnieszka
        pedagog szkolny
Olendzka Ewa
        podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomiczne i prawne,
        ekonomika i rachunkowość w gastronomii, organizacja i ekonomika gastronomii
Olszewska Elżbieta
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, przedmiot specjalizacyjny
Opic Zbigniew
        historia, wiedza o społeczeństwie
Perkowska Daniela
        język polski
Perkowski Jan

        psycholog
Pilcicka Urszula
        język polski
Piskorz Krzysztof
        wychowanie fizyczne
Popławska-Woszczenko  Helena
        zajęcia praktyczne, obsługa konsumenta
Pruszyńska-Walczuk Anna
        historia, wiedza o społeczeństwie
Radziszewska Gracja
        wiedza o kulturze
Rybak Agnieszka
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia gastronomiczna
Samborska Anna
        przedmioty zawodowe
Sawicka Katarzyna
        zajęcia praktyczne
Słomińska Anna
        wychowanie fizyczne
Szekalska Zofia
        matematyka
Szeremeta Sławomir
        informatyka
Szydłowska Joanna
        religia rzymskokatolicka
Średzińska Joanna

        język angielski, język angielski zawodowy
Świercz Agnieszka
       przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne
Tarasiuk Izabela
        matematyka
Toruńska Izabela
        język angielski
Turel Edyta
        wychowanie do życia w rodzinie
Wasiluk Elżbieta
        język angielski
Właszczuk Sylwester
        wychowanie fizyczne
Wysocka Anna
        wychowanie fizyczne
Wysocka Barbara
        podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości gastronomicznej,
        podstawy biurowości, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
        zarządzanie firmą
Wysocki Łukasz
        wychowanie fizyczne
Zambrowski Krzysztof
        fizyka i astronomia, informatyka
Zawadzka Grażyna
        obsługa konsumenta, organizacja i technika pracy,
        zajęcia praktyczne, usługi turystyczne
Zujko Wiesław
        wychowanie fizyczne
Zmieńko Anna
        zajęcia praktyczne
Żuk Marek
        technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
        zasady żywienia z technologią gastronomiczną, pracownia gastronomiczna
Żukowska Beata
        religia rzymskokatolicka

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2018 12:01