Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Komunikat końcowy X edycji konkursu ,,My z Podlasia’’ - Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 23 Maj 2019 13:48

,,…dotknąć wilgoci drzew czuwających i mchów  pokornych

unieść ze sobą Hańczę

biebrzańskie ostępy

z nadbuża biel sierpniowych pól…’’

       Jan Leończuk *** jeszcze jeden krąg zatoczyć

 

W dniu 20 marca 2019 r. odbyła się X Jubileuszowa edycja konkursu o zasięgu wojewódzkim ,,My z Podlasia’’. Od początku konkurs uzyskuje  Patronat Honorowy  Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, a sponsorzy to: Prezydent   Miasta Białegostoku, Urząd Marszałkowski, Podlaski Urząd Wojewódzki, ,, Lech’’ Garmażernia Staropolska, ,, Firma ,,Kotniz’’, sponsorzy prywatni i nasza szkoła.

Konkurs rozpoczął się od powitania Szacownych gości i uczestników konkursu przez Pana dyrektora Marka Józefowicza:

Przyjaciele i Goście  X edycji– Pani Urszula Wasyluk- Żukowska  z Urzędu Marszałkowskiego, Pan Michał Pawłowski  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Lech Zwolan –prezes Firmy ,, Lech Garmażernia Staropolska’’, Pan Sebastian Nietupski – przezes firmy ,, Kotniz’’,  Pan Jerzy Tomzik  -ekspert muzyczny, Pan Piotr Wiktorko– aktor Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku,  Pan Tomasz Damulewicz – ekspert teatralny, Pani Anna Słomka – ekspert do spraw muzyki z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Pani Joanna Gudowska – ekspert w dziedzinie kulinarnej z naszej szkoły,  a także nasz absolwent, młody szef kuchni Jakub Oleńczuk, zwycięzca i laureat złotego bociana w kategorii ,, spiżarnia babuni’’ poprzednich edycji konkursu.

 Następnie głos zabrała Pani  Jolanta Baranowska – organizatorka i pomysłodawczyni konkursu, przedstawiając  prezentację  tematyczną  z okazji Jubileuszowej, dziesiątej edycji. Cieszy nas fakt, że uczniowie z wielu podlaskich szkół tak chętnie uczestniczą w konkursie, w tej edycji wzięło udział 81 uczestników – 21 ze szkól podstawowych i gimnazjalnych i 60 ze szkól ponadpodstawowych. W konkursie reprezentowane były następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego p.s. ,, Hubal’ w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Prywatna Szkoła Podstawowa ,, Świat Ucznia’’ w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Białymstoku

Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 30 w Białymstoku

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

Zespół Szkół w Suchowoli

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku

Akademickie Medyczne Liceum w Białymstoku

i gospodarze – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Dziesiątej edycji towarzyszyła wystawa fotograficzna – retrospektywa 22 kwietnia 2010 -20 marca 2019.

 Nasi goście zostali zaproszeni przez Pana dyrektora na  uroczysty bankiet, przygotowany w Centrum Kształcenia Praktycznego , po czym rozpoczęły się prezentacje konkursowe.

Oto wyniki konkursu w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Kategoria recytacja:

I miejsce-Maja Markowska - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku  

II miejsce-Gabriela Iwaniuk – Publiczne Gimnazjum nr 30 w Białymstoku

III miejsce -Maria Gierałtowska kl. IV – Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku

 

Kategoria piosenka:

I miejsce- Maja Markowska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku

II miejsce - Agata Daniłowicz  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

III miejsce -Joanna Pietruczuk – Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku

 

Kategoria twórczość własna

I miejsce - Natalia Zasim - ,, Krynki – źródło wspomnień mojej mamy’’- Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal’’ w Białymstoku

II miejsce -Małgorzata Ogonowska - ,, Mój Białystok’’- Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal’’ w Białymstoku

III miejsce -Milena Sawko ,, Moje Podlasie’’ – wiersz własny - Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal’’ w Białymstoku

 

Kategoria ,, Spiżarnia babuni’’

Nagroda specjalna -Amelia Bielach kl. IV - ,, Tłuczony kartofelek’’ – Szkoła Podstawowa  nr 16 w Białymstoku.

Nagroda specjalna -Martyna Gierałtowska kl. VI - ,, Ten napój to BUZA’’ - Szkoła Podstawowa  nr 16 w Białymstoku.

 

Szkoły Ponadpodstawowe

Laur  ,,Złotego Bociana’’ od sponsora otrzymali:

Urszula Okurowska – Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej – kat. recytacja

Karolina Ziembicka –Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku -kat. recytacja

Julia Kuzyka  - ,,A pan …’’  piosenka autorska -słowa i muzyka Julia Kuzyka, akompaniator Mateusz Głogowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstokukat. piosenka autorska

Katarzyna Romaniuk – pieśń podlaska  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku kat. piosenka

Chór Exactus ( kierownictwo Jakub Grzybowski, Weronika Dudzińska ,Alicja Gąsowska, Weronika Wiktoria Mazurek, Justyna Ciuchna, Weronika Łosiewicz, Ilona Stasiulewicz, Gabriela Kierdelewicz, Izabela Wyszyńska, Zosia Rusiłowicz, Dominika Łapińska, Weronika Blank, Monika Ułanowska) ,, Nie ma, nie ma Ciebie’’ Oliwia Borusiewicz – pianino, Oskar Makuch – cajon –kat.piosenka- kat. piosenka

 Patryk Kamiński - ,, O dziadku’’ – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku – kat. twórczość własna

Weronika Zieziula, Natalia Cymbor - ,, Chrusty babci Romci’’ –Zespół Szkół w Suchowoli – kat. Spiżarnia babuni

 

Laureaci II  i III miejsca

Kategoria recytacja

II miejsce- Gabriela Godlewska -Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

III miejsce - Sandra Stolarczyk  -VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku i Małgorzata Śmiarowska -  VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 

Kategoria piosenka
Izabela Wyszyńska - akompaniament Serafin Skowroński –

 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku- II miejsce

Julia Jarmołowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - III miejsce

 Agata Zięba - akompaniament Mateusz Głogowski –

 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku –Wyróżnienie

 

Kategoria twórczość własna

Joanna Maria Masłowska - ,, Opiszę Ci miejsce’’ – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach -II miejsce

Julita Krysztopa - ,, Cyrograf z lasem’’ – Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Supraślu - III miejsce

 

Wyróżnienia

Gabriela Bujnarowska – ,, Światło księżyca’’- Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Łukasz Haraburda - ,, Listy’’ – wiersz własny –Akademickie Medyczne Liceum w Białymstoku

Patrycja Jakimiec - ,, Bieżeństwo  - historia zapomniana ‘’  -  IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

Krzysztof Krawczuk - ,,Zbliżenie’’ - Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Supraślu

 

Kategoria ,, Spiżarnia babuni’’

II miejsce- Mateusz Kasjaniuk, Emilia Kuchnio - ,, Mrowisko” – Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

III miejsce - Karolina Skłodowska, Kamila Koczyńska - ,, Oszukańce z Podlasia z kwasem chlebowym’’ - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

 

Wyróżnienia

Monika Borówko, Anna Białkowska - ,, Chleb Staropolski’’ - Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Marek Sosnowski, Gabriela Ziemkiewicz - ,, Zupa z ziemniaka, zaguby’’ - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Nagrody i dyplomy dla uczestników, podziękowania dla opiekunów, zostały uroczyście wręczone przez Pana Dyrektora Marka Józefowicza.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu! Dziękujemy Nauczycielom za motywowanie i  przygotowywanie uczniów do konkursu.

Bardzo dziękuję za  zaangażowanie i pomoc organizacyjną  szczególnie Pani Joannie Gudowskiej, a Pani  dyr. Barbarze Sawickiej ,Pani Monice Sadowskiej i Pani Małgorzacie Kryszeń za smakowity bankiet, klasie IIITF, a także grupie z kl. ITC i  ITE za pomoc podczas konkursu, Panu Sławomirowi Szeremecie za wydrukowanie dyplomów, uczniom prowadzącym konkurs: Karolinie Ziembickiej, Jakubowi Olechno, Maciejowi Kaszubie z kl. II TC, Rafałowi Wnorowskiemu z kl. ITC za pomoc org., akustykom: Dominikowi Kolczykiewiczowi z kl. IIITC, Mateuszowi Wróblewskiemu z kl. ITC, za zdjęcia: Norbertowi Czerechowi z kl. IIITF, Katarzynie Bykowskiej z kl. IVTE i najbardziej wytrwałej fotografce Paulinie Smalak z kl. IIITF.

Na koniec  dziękujemy za miłe słowa  odnośnie organizacji konkursu od naszych gości. Przytoczę słowa Pani Justyny Kurcewicz, mamy uczestniczki i laureatki Małgosi Ogonowskiej, skierowane zwłaszcza do naszych uczniów:

 ,, Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wspaniałe i ciepłe przyjęcie. Wszystko było doskonale przygotowane, szczególnie jednak pragnę pochwalić postawę wszystkich młodych ludzi, którzy brali udział w organizacji konkursu. Tak uczynnych, miłych, dobrze wychowanych i pomocnych na każdym kroku młodych ludzi naprawdę dawno nie miałam przyjemności spotkać.’’

 

  Organizator

 Jolanta Baranowska

  

Zdjęcia Norberta Czerecha

Zmieniony: Poniedziałek, 27 Maj 2019 21:39