Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
100. rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok – uroczystość miejska Drukuj Email
Piątek, 05 Kwiecień 2019 10:57

19 lutego 2019 roku miasto Białystok świętowało 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W południe, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki, odbyły się główne obchody upamiętniające tę rocznicę. Uczestniczyły w nich władze miasta z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim na czele, władze województwa, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, duchowieństwo, kombatanci, wojsko oraz służby mundurowe, które wystawiły pododdziały reprezentacyjne, poczty sztandarowe szkół i instytucji, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy Białegostoku. Zespół Szkół Gastronomicznych reprezentowany był przez poczet sztandarowy w składzie: Julia Ignaciuk, Julia Sikorska oraz Kamil Minkiewicz z klasy II TF, pod opieką Wojciecha Brańskiego oraz grupa kilkunastu uczniów nad którymi pieczę sprawowała p. Joanna Kurszel.Dowódcą uroczystości był mjr Łukasz Maciuszko, który rozpoczął ją składając meldunek dowódcy białostockiego garnizonu, który jest jednocześnie jest dowódcą 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pułkownikowi Rafałowi Lisowi. Następnie obaj przeszli przed frontem pododdziałów reprezentacyjnych oddając honory sztandarom formacji, które je wystawiły. Pułkownik Lis przywitał zgromadzonych żołnierzy i funkcjonariuszy, po czym przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Hymn narodowy został odśpiewany przez Chór Miasta Białegostoku przy akompaniamencie orkiestry wojskowej.W ramach kolejnego punktu uroczystości głos zabrał Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Po jego wystąpieniu Apel Pamięci odczytał jeden z oficerów garnizonu. Na jego zakończenie kompania reprezentacyjna 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oddała salwę honorową. Po niej nastąpiła ceremonia składania wieńcy i kwiatów u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tę część uroczystości zakończyła defilada zgromadzonych na Rynku Kościuszki żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Defiladę zamykał pododdział kawalerii, rekonstruujący przedwojenny 10 Pułk Ułanów.Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wmurowanej na budynku dawnego Cekhauzu, mieszczącego do niedawna Archiwum Państwowe. Inskrypcja umieszczona na tablicy głosi: „W hołdzie mieszkańcom Białegostoku walczącym o wolną Polskę, w setną rocznicę przybycia do Białegostoku Wojska Polskiego oraz powrotu miasta do odrodzonej Rzeczypospolitej”. Odsłonięcia tablicy dokonał prezydent Tadeusz Truskolaski, a jej poświecenia i błogosławieństwa dokonali: Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda, prawosławny arcybiskup Jakub i pastor Tomasz Wigłasz.

Wojciech Brański