Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Podstawa programowa kształcenia w zawodach Drukuj Email
Piątek, 24 Marzec 2017 00:00

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – obowiązująca od 2017


Cukiernik
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/cd/cukiernik_751201.pdf

Kucharz
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/cd/kucharz_512001_1.pdf

Technik żywienia i usług gastronomicznych

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/cd/technik_uslug-gastronomicznych_343404.pdf

Kelner
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/cd/kelner_513101_5.pdf


Podstawa programowa kształcenia w zawodach – od 2012 do 2017

 
 
Zmieniony: Niedziela, 24 Marzec 2019 20:02