Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Rekrutacja na wyjazd do Hiszpanii Drukuj Email
Czwartek, 10 Styczeń 2019 13:05

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU W PROJEKCIE

,,Europejski staż dla zawodowców w roku 2019”

Numerze 2018-1-PL01-KA102-049581 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do udziału w stażach zawodowych w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Hiszpanii.
  • Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II i III -zawód technik żywienia i usług gastronomicznych (8 uczniów) .
  • Uczestnicy Projektu odbędą praktykę zagraniczną (staż) w wymiarze trzech tygodni w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Hiszpanii, w Maladze. Uczestnicy wyjadą w 8-osobowej grupie wraz z opiekunem (nauczycielem ZSG): grupa wyjedzie ok. 23.08.2019 r. (daty będą uwzględniały 21 dni pobytu łącznie z podróżą oraz dokładne daty wylotów będą uwzględniać najbardziej korzystną cenę połączenia).
  • Podczas kwalifikacji będą brane pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych za półrocze 2018/19 (kl. II i III)
  • średnia ocen za I półrocze (klasa I)
  • wyniki z testu z języka angielskiego oraz ocena zachowania za I semestr roku szkolnego 2018/2019. Ponadto uczniowie powinni uzyskać pozytywną opinię wychowawcy.
  • W pierwszej kolejności będą rozpatrywane dokumenty osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji projektu.
  • Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej szkoły.
  • Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 15.02.2019 r. do godz. 13.00.
  • Regulamin rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły zsg.bialystok.pl, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz u wychowawców klas I, II i III (technik żywienia i usług gastronomicznych)

  Załączniki:
Zmieniony: Piątek, 11 Styczeń 2019 13:16