Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
„100 lat Niepodległej” – szkolny konkurs historyczny Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 03 Październik 2018 00:32

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym „100 lat Niepodległej”. Jest to jedna z form uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z walką Polaków o niepodległość, obejmując lata 1768 – 1918.

Cezurami granicznymi są tu konfederacja barska (uznawana przez wielu za pierwsze polskie powstanie narodowe) oraz listopadowe dni 1918 roku, kiedy odrodziło się niepodległe państwo polskie. W pracach konkursowych mogą być przedstawione ważne wydarzenia (np. Konstytucja 3 Maja – próba dźwignięcia Rzeczpospolitej z upadku, wojna w jej obronie, powstania narodowe, działalność polskiej emigracji popowstaniowej, polski czyn zbrojny w latach I wojny światowej, przejmowanie władzy z rąk dotychczasowych zaborców), jak i też postacie, które odcisnęły swoje piętno na historii Polski tego okresu. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- kategoria multimedialna,

- kategoria plastyczna.

 

Kategoria multimedialna:

- autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba, która przygotuje jedną pracę – może być po jednej pracy z kategorii multimedialnej i plastycznej,

- praca ma mieć formę prezentacji złożonej maksymalnie z 20 slajdów (min 10 slajdów) w programie Microsoft Office Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne i umożliwić ich zapis na dysku komputera,

- prezentacja powinna dotyczyć konkretnego tematu, który stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu, np. wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość 1768-1918, działalnością emigracyjną Polaków, biografia ważnej postaci, zasłużonej w walce o niepodległość,

- w pracy powinny znaleźć się krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; prezentację mogą wzbogacać także: film, dźwięk, muzyka,

- praca powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem i numerem (nazwą) klasy autora, wykazem źródeł, z których korzystali uczniowie (mogą być też internetowe), nazwiskiem opiekuna (może to być nauczyciel historii lub inny, który zachęcił ucznia do wzięcia udziału w konkursie i otoczył go opieką merytoryczną w trakcie jego trwania) – informacje te powinny znajdować na ostatnim (ostatnich) slajdach prezentacji.

- prezentację należy przekazać za pośrednictwem opiekunów (na pendrive, płycie, karcie pamięci), przewodniczącemu komisji konkursowej, nauczycielowi historii Wojciechowi Brańskiemu lub przesłać bezpośrednio na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 28 października 2018 roku.

- ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, różnorodność zaprezentowanych źródeł, zawansowanie techniczne,

- oceny dokona jury złożone z nauczycieli historii oraz informatyki.

 

Kategoria plastyczna:

- autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba, która przygotuje jedną pracę – może być po jednej pracy z kategorii multimedialnej i plastycznej,

- praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie i dowolną techniką (plakat, rysunek, praca malarska, wyklejanka, kolaż, rzeźba, np. z gliny, masy solnej lub papierowej i innej),

- praca może zawierać portret, sceny bitewne lub inną tematykę, która mieści się w ramach

chronologicznych i merytorycznych konkursu, a także fragmenty tekstu, fotografie, dokumenty biografie, dokumenty i inne informacje,

- do pracy powinna być dołączona „metryka”, może być zamieszona na odwrocie pracy plastycznej (jeżeli jest taka możliwość), w metryce pracy należy podać imię, nazwisko i numer (nazwę) klasy autora, źródło historyczne, które zainspirowało twórcę, ewentualnie źródła pochodzenia użytych dokumentów historycznych, nazwiskiem opiekuna (może to być nauczyciel historii lub inny, który zachęcił ucznia do wzięcia udziału w konkursie i otoczył go opieką merytoryczną w trakcie jego trwania),

- prace wraz z metryką należy dostarczyć do świetlicy szkolnej i przekazać jej opiekunowi pani Jolancie Baranowskiej, zostawić w bibliotece szkolnej lub przynieść do sali 204 (II piętro) do 29 października 2018 roku

- ocenie podlegać będzie zgodność z tematem Konkursu, poprawność merytoryczna, technika wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności formy wykonania pracy.

 

Uwagi końcowe

- prace należy dostarczyć do 29 października 2018 roku,

- uczestnicy konkursu składając prace wyrażają jednocześnie zgodę na ich ewentualną publikację na stronie internetowej szkoły lub ekspozycję na terenie szkoły z zachowaniem praw autorskich,

- prace konkursowe będą oceniane przez jury złożone z nauczycieli historii, opiekuna świetlicy szkolnej, nauczyciela informatyki pod przewodnictwem p. Wojciecha Brańskiego,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku listopada 2018 roku,

- dla laureatów konkursu (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) przewidziane są nagrody ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,

- dodatkowe pytania, uwagi, wątpliwości powstałe w czasie trwania konkursu należy kierować do p. Wojciecha Brańskiego – przedstawiciela organizatorów.

 

Organizatorzy konkursu:

Wojciech Brański,

Zbigniew Opic

Anna Pruszyńska-Walczuk

Jolanta Baranowska

Arkadiusz Noskowicz

 

>> Metryka pracy plastycznej do pobrania <<

Zmieniony: Środa, 03 Październik 2018 00:42