Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
KONFERENCJA ,, ODKRYJ WŁASNĄ DROGĘ’’ Drukuj Email
Wtorek, 18 Wrzesień 2018 18:54
W ramach VIII Tygodnia Wychowania w dniu 11 września z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku odbyła się konferencja „Odkryj własną drogę”.

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta wraz z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, Kurii Metropolitalnej z Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

W konferencji wzięli udział uczniowie białostockich szkół, ich rodzice oraz nauczyciele, także przedstawiciele z naszej szkoły. Podczas spotkania dyskutowano o tym, jak wspierać młodzież w dokonywaniu trafnych, świadomych wyborów życiowych. Jak odkrywać, rozwijać potencjał i zdolności wychowanków.

Wysłuchaliśmy kilku niezwykle mądrych, refleksyjnych wystąpień. Ksiądz dr Marek Studenski wygłosił wykład „W poszukiwaniu drogi. Jak towarzyszyć wychowankowi w odkrywaniu powołania?”. W kolejnym wystąpieniu dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Pan Leszek Kochanowski, przedstawił na podstawie swego doświadczenia, w oparciu o konkretne przykłady, rolę nauczyciela w odkrywaniu przez ucznia jego życiowej drogi.
Uczestnikom zaprezentowano także grę miejską „Ku niepodległości”. Na zakończenie dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Ewa Mituła podsumowała konkurs „Dobro to norma – bądź normalny”.

Jolanta Baranowska
Paulina Zawadzka kl. IIITF
Kamil Górski kl. IIITF