Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
List Ministra Edukacji Narodowej Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 13 Marzec 2018 18:26

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

 

Pragnę przypomnieć, że w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli. Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

 

Pierwsza konferencja odbyła się dziś, 12 marca br. w Kielcach, kolejne planowane są do końca maja w poszczególnych województwach. Szczegółowy harmonogram znajduje się w treści listu oraz na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencjach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

- List Ministra Edukacji Narodowej – plik PDF