Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Konkurs "Moja Szkoła" – V edycja Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 17 Styczeń 2018 11:53

Konkurs "Moja Szkoła" – V edycja – zapraszamy!


Regulamin Konkursu
„ Moja Szkoła ”- V edycja

Organizator:

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu i Jury oceniające:

 1.   Jolanta Baranowska – przewodnicząca.
 2.   Elżbieta Borawska
 3.   Irena Charytoniuk
 4.   Grażyna Dąbrowska
 5.   Janina Demianowicz
 6.   Adam Kaczanowski
 7.   Maciej Kułak
 8.   Joanna Kurszel


I. Cele konkursu:

 •   poznawanie historii i tradycji szkoły
 •   pogłębianie integracji ze społecznością szkolną
 •   rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 •   promocja szkoły


II. Forma konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.
2. Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
- Literatura

 1. Pamiętnik – fragment.
 2. Reportaż o szkole.
 3. Wiersz o szkole.
 4. Wspomnienie.
 5. Esej.
 6. Wywiad.
 7. Limeryki.
 8. Gawęda o szkole.

- Inscenizacja

 1. Skecz kabaretowy.
 2. Etiuda teatralna lub taneczna, pantomima.
 3. Scenka rodzajowa.
 4. Piosenka.

-Plastyka i sztuki wizualne

 1. Plakat o szkole.
 2. Reklama szkoły (spot reklamowy, promocje multimedialne, filmy).


III. Termin i przebieg konkursu.

02. 01 2018 r. – 18.04. 2018 r.
1. Szczegółowych informacji i konsultacji udzielają wszyscy członkowie zespołu organizacyjnego.
2.Gotowe prace prosimy składać u wyżej wymienionych nauczycieli do 18 kwietnia 2018 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 roku. Laureaci konkursu otrzymają nagrody Dyrektora Szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.
4. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród.
5. Fundatorem nagród jest Dyrektor Szkoły.
6. Prace konkursowe mogą być wykorzystane do promocji szkoły.
7. Jury w swoich ocenach będzie się kierowało oryginalnością pomysłu, estetyką wykonanej pracy oraz zgodnością z tematem wiodącym konkursu.
8. W sytuacjach spornych rozstrzyga przewodniczący Jury po konsultacji z Dyrektorem Szkoły.