Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
500 – lecie Reformacji na ziemiach polskich oczami uczniów ZSG Drukuj Email
Wtorek, 02 Styczeń 2018 23:26
 
W 2017 roku obchodzimy 500 rocznicę powstania Reformacji. Jest to data symboliczna gdyż ruch reformy kościoła katolickiego, z którego wywodzi się reformacja nie narodził się w 1517 roku. Był to proces, dla opisania którego przyjęto pewne symboliczne wydarzenie. Wydarzeniem tym było wystąpienie, 31 października 1517r., Marcina Lutra, który ogłosił 95 tez przeciw odpustom, a właściwie przeciw nadużyciom związanym ze sprzedawaniem tychże. Wystąpienie to było początkiem szeregu kolejnych wydarzeń, które w rezultacie doprowadziły do powstania tzw. kościołów reformowanych. Nauki Marcina Lutra i innych reformatorów, takich jak np. Jan Kalwin bardzo szybko dotarły na ziemie polskie, znajdując dość liczne grono zwolenników. Stąd można mówić o 500-leciu Reformacji na ziemiach polskich.
Jedną z wielu inicjatyw związanych z obchodami tej rocznicy był, IX Międzyszkolny Konkurs Historyczny na najlepszą prezentację multimedialną lub film „500 – lecie Reformacji na ziemiach polskich”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. W konkursie wzięło udział czworo uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych: Patryk Kamiński z kl. II TD, Natalia Boćkowska z kl. III TD, Monika Markowska z kl. III TF oraz Justyna Tekień z kl. III TE. Ostatnia z wymienionych - Justyna zdobyła nagrodę główną w kategorii prezentacja multimedialna. Chcąc przedstawić czytelnikom efekty ich pracy zapraszam do zapoznania się z kompilacją slajdów trzech prezentacji. Prezentacja Justyny Tekień, zostanie przedstawiona w oddzielnym artykule. Mimo tego samego tematu, przedstawiają różne, autorskie, spojrzenia na tytułową tematykę, choć pewnych powtórzeń nie udało się uniknąć. Ich cechą wspólną jest natomiast walor edukacyjny. Temu też celowi służy niniejsza publikacja.

Wojciech Brański