Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Paczka świąteczna dla polskich dzieci na Ukrainie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 27 Listopad 2017 23:19
Paczka świąteczna dla polskich dzieci na Ukrainie 
 
 
Naszej pomocy szczególnie potrzebują mieszkańcy Malowanki, ubogiej dzielnicy Żytomierza. Nie funkcjonuje tam żaden dom kultury, w którym dzieci mogłyby spotykać się na zajęcia pozalekcyjne, rozwijać swoje zdolności i pasje. Polscy misjonarze pallotyni ożywiają życie religijne mieszkańców tej dzielnicy, organizują naukę języka polskiego dla różnych grup wiekowych przy parafii p.w. Bożego Miłosierdzia. której proboszczem jest ks. Jarosław Olszewski pochodzący z Podlasia. Z powodu trwającej wojny sytuacja na całej Ukrainie ciągle jest bardzo trudna. Możemy pomóc najmłodszym mieszkańcom Malowanki organizując zbiórkę:
  • nowe przybory szkolne (kredki, zeszyty, piórniki, ołówki, itp.)
  • słodycze i żywność o długim terminie przydatności
  • książki dla dzieci (mogą być używane, ale w dobrym stanie)
  • zabawki
Zebrane artykuły zostaną przekazane ks. Jarosławowi Olszewskiemu z Żytomierza, który w adwencie będzie prowadził rekolekcje w Polsce. Społeczność Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku postanowiła włączyć się w tę akcję charytatywną organizowaną przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.
 
Dary będą zbierane do 5 grudnia 2017 r.
Można je przynosić do sali 204.
W dniach 29.11. – 1.12. zostanie także zorganizowana zbiórka na holu przy pokoju nauczycielskim.
 
Żytomierz to blisko 300 tysięczne miasto w środkowej Ukrainie. Choć dość odległe od granic Polski, stanowi jedno z największych skupisk Polaków na Ukrainie - zamieszkany jest przez ok. 50 tys. Polaków. Jednocześnie jest to jeden z najbiedniejszych rejonów w całym państwie. Do czasów II rozbioru Żytomierz wchodził w skład Rzeczypospolitej. W Żytomierzu urodził się gen. Jarosław Dąbrowski. Mieszkańcami Żytomierza byli Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski i Ignacy Paderewski.
 
 
 
Żytomierz, jest to także miasto, które stało się kolebką pallotynów na Ukrainie. Pod koniec lat 80-tych XX wieku księża pallotyni z Polski zaczęli odwiedzać tutejszych katolików i nawiązali kontakt z księdzem Aleksandrem Milewskim, który pracował w miejscowej katedrze. W tamtych czasach była to jedyna otwarta i czynna świątynia w tym rejonie. Ks. Aleksander Milewski postanowił wstąpić do pallotynów. W 1988r.  kupił budynek mieszkalny w Żytomierzu, w dzielnicy o nazwie Malowanka, w którym też zamieszkał. Dom ten stał się miejscem różnych spotkań, odpoczynku. W końcu sierpnia 1990r. przyjechał do pomocy nowo wyświęcony pallotyn: ks. Jarosław Olszewski SAC. W pracy w Żytomierzu pomagały mu siostry pallotynki.
 
 

 
Szczególną troską i katechezą objęto dzieci i młodzież. Praca duszpasterska w parafii na Malowance w Żytomierzu rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie. Istnieją kółka różańcowe, grupa ministrantów, zespół muzyczny-młodzieżowy, grupa charytatywna, kółko teatralne, grupa Rodzina-Rodzin, prowadzone są systematycznie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, organizowane różne wyjazdy, obozy itp. Przy parafii prowadzone są zajęcia z nauki języka polskiego. W 2006 roku miejscowe władze przekazały plac, na warunkach dzierżawy, pod budowę Kościoła. W 2007 roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła, którego dokonał bp. ordynariusz Jan Purwiński. To dało początek pracom budowlanym.  
 
Beata Żukowska, Wojciech Brański