Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Konkurs z chemii pod hasłem ,, Chemia w żywności” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 17 Listopad 2016 16:08

 

Zapraszamy do udziału w konkursie, dwuosobowe osobowe zespoły uczniów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej ilustrującej hasło wiodące konkursu. Rozwiązanie testu z tematu konkursu i udzielenie odpowiedzi ustnej przez jednego z uczestników na 2 wylosowane pytania.

Więcej w regulaminie....

 

Regulamin konkursu z chemii pod hasłem ,, Chemia w żywności”

1.       Do udziału  w konkursie zapraszamy zainteresowane 2  osobowe zespoły uczniów .

2.       Celem konkursu jest:

a)      propagowanie wiedzy o żywności  i żywieniu człowieka,

b)      pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia,

c)       podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności chemicznych uczniów,

d)      stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.

3.       Przedmiotem konkursu jest

a)      opracowanie , wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej ilustrującej hasło wiodące konkursu,

b)       rozwiązanie testu z tematu konkursu,

c)       udzielenie odpowiedzi ustnej przez jednego z uczestników na 2 wylosowane pytania.

4.       Kryteria oceny :

a)przy ocenie prezentacji brane będą pod uwagę:

-rozwinięcie (wyczerpanie tematu)

- poprawną argumentację,

- wizualną stronę prezentacji,

- formę wypowiedzi,

- pomysłowość, oryginalność.

Czas przeznaczony na wypowiedź wynosi max 10minut. Za ten etap konkursu można uzyskać maksymalnie 10pkt.

             b)zadanie grupowe obejmuje 20 pytań w formie testu, za prawidłową odpowiedź na pytanie można uzyskać 1 punkt ( zespół może maksymalnie uzyskać 20 punktów). Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi  30minut.

            c) odpowiedź ustna zespołu na 2 pytania, za każde można uzyskać 2 punkty, łącznie – 4punkty.

            d)  końcowa klasyfikacja obejmuje sumę uzyskanych punktów ze wszystkich etapów konkursu (maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania- 34pkt).

5.       Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

a)      Budowa, występowanie, właściwości chemiczne składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy)

b)      Przemiany składników odżywczych w czasie przechowywania i przetwarzania.

c)       Dodatki do żywności – rola różnych substancji w tworzeniu cech sensorycznych produktów żywnościowych.

6.       Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z chemii dotyczące tematyki określone podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkól ponadgimnazjalnych w oparciu o podręcznik do nauki chemii .

7.       Organizatorami konkursu są nauczyciele chemii, do których składamy prezentacje na pendraiwach do  15.02.2017r

8.       Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i oceny z chemii, laureaci dodatkowo – nagrody książkowe.

9.       Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele chemii.