Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
-Terminy rekrutacji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 10 Marzec 2018 00:00

 


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13 maja - 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty 21 - 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  5 lipca 2019r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2019 r. do godz.16.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 10 lipca, do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca, godz. 10.00

 

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku) - dotyczy gimnazjów

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku) - dotyczy szkoły podstawowej
Zmieniony: Wtorek, 09 Kwiecień 2019 11:50