Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
-Technikum Gastronomiczne - opis zawodów Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Marzec 2019 00:00

Zespół Szkół Gastronomicznych

 Technikum Gastronomiczne


Technik usług kelnerskich


Absolwent kształcący się w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowanie sal konsumenckich do obsługi gastronomicznej,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na potrawy i napoje,
 • obsługiwanie konsumentów w placówkach prowadzących usługi gastronomiczne,
 • obsługiwanie uczestników imprez okolicznościowych,
 • wystawianie rachunków i faktur oraz inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw i napojów, sprzętu oraz utargu.
 
Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, a także umiejętnością oceny swoich możliwości. Osoby wykonujące zawód kelnera powinna cechować: wysoka kultura osobista, miła aparycja, pozytywne nastawienie do ludzi oraz łatwość komunikowania się z otoczeniem. Od kelnera wymaga się dużej operatywności, utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych oraz dużej odpowiedzialności za obsługę gości. Uczniowie na zajęcia praktyczne przychodzą ubrani w stroje kelnerskie i zaopatrzeni są w serwetki wykorzystywane do obsługi gości. Młodzież kształcąca się w zawodzie kelner musi posiadać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe:

K1 Wykonywanie usług kelnerskich
 • Sporządzanie potraw i napojów.
 • Obsługiwanie gości.
 
K2 Organizacja usług gastronomicznych
 • Planowanie usług gastronomicznych.
 • Rozliczanie usług gastronomicznych.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Miejsce pracy kelnera: zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego w tym restauracje hotelowe, sale bankietowe, firmy cateringowe, a także gastronomia na statkach, promach itp.


Technik żywienia  i usług gastronomicznych


Absolwent kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług.

Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów.

Do zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą również czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Młodzież kształcąca się w  tym zawodzie musi posiadać badania do celów sanitarno- epidemiologicznych, a na  zajęcia przychodzą w odpowiednich strojach zgodnie z wymogami HACCP.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe:
 
K1 Sporządzanie potraw i napojów
 • Przechowywanie żywności.
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.
 
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Planowanie i ocena żywienia.
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej.
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.
 
Miejsce pracy technika żywienia i usług gastronomicznych: zakłady  gastronomiczne (restauracje, bary, bufety) i placówki żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, domach wczasowych, szpitalach, szkołach, również na promach, statkach lub w innych środkach transportu oraz w  firmach cateringowych.
 

Opracowała: Anna Antoniak
Zmieniony: Czwartek, 04 Kwiecień 2019 13:51